N là gì? Viết tắt của từ nào và 1kg bằng bao nhiêu n

Category: KIẾN THỨC XÃ HỘI 5 0

Nhiều người đang thắc mắc không biết N là gì? 1kg bằng bao nhiêu n. Bài viết này chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc của các bạn.

N là gì? Viết tắt của từ nào và 1kg bằng bao nhiêu n

 

N là gì? Viết tắt của từ nào

N viết tắt của “ Newton” là đơn vi đo lực trong hệ đo lường quốc tế ( SI), nó được lấy tên của nhà bác học Isaac Newton. Nó là một đơn vị dẫn suất trong SI nghĩa là nó được định nghĩa từ các đơn vị đo cơ bản.

Cách tính Newton:

N= (kg.m) / (s^2)

Những bội số của đơn vị Newton:

YN 1 × 10^24 N Yôtanewtơn
ZN 1 × 10^21 N Zêtanewtơn
EN 1 × 10^18 N Êxanewtơn
PN 1 × 10^15 N Pêtanewtơn
TN 1 × 10^12 N Têranewtơn
GN 1 × 10^9 N Giganewtơn
MN 1 × 10^6 N Mêganewtơn
kN 1 × 10^3 N kilônewtơn
hN 1 × 10^2 N héctônewtơn
daN 1 × 10^1 N đêcanewtơn

Xem thêm: cc là gì?

1kg bằng bao nhiêu n

  • 1kg xấp xỉ bằng 10N
  • 100g xấp xỉ bằng 1N

Hy vọng bài viết của chúng tôi có thể giúp ích cho các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết.

Related Articles

Add Comment