Các Kiến Thức Hóa Học Liên Quan Đến Ancol Isopropylic

Category: KIẾN THỨC XÃ HỘI 99 0

Ancol isopropylic là Ancol bậc 2 có công thức cấu tạo là (CH3)2CHOH. Các bài tập liên quan đến hợp chất này xuất hiện rất nhiều trong chương trình Hóa Học 11 và 12. Cùng Pdiam ôn lại các kiến thức về ancol isopropylic qua bài viết dưới đây nhé!

Ancol isopropylic tách nước

Một trong số những phản ứng quan trọng của (CH3)2CHOH chính là phản ứng tách nước. Cũng giống như những ancol khác, ancol isopropylic có các phản ứng tách nước. Chúng ta có thể tách nước từ hợp chất này bằng cách thực hiện các phản ứng theo 2 cách sau:

Ancol isopropylic tách nước
Ancol isopropylic tách nước
  • Tách nước từ 1 phân tử ancol tạo hiđrocacbon không no. Với phương pháp này chúng ta cần xúc tác là H2SO4 đặc, đun nóng (> 1700c). Kết thúc phản ứng sẽ thu được các anken tương ứng.
  • Tách nước từ 2 phân tử ancol tạo ete. Cách này chúng ta có thể đun nóng trực tiếp hoặc sử dụng H2SO4 đặc, đun nóng 1400c. Kết thúc phản ứng tùy vào tỉ khối của sản phẩm so với (CH3)2CHOH mà cho ra este hay hidrocacbon.

Các phản ứng của (CH3)2CHOH

Chất này sở hữu các tính chất cơ bản nhất của ancol. Ancol isopropylic có thể tác dụng với HCL, axit axetic, CuO. Cụ thể:

  • Khi cho (CH3)2CHOH  tác dụng với CuO đây còn được gọi là phản ứng oxi hóa. Khi cho (CH3)2CHOH tác dụng với CuO ta thu được:  (CH3)2CHOH + CuO = (CH3)2CO + Cu + H2O
Các phản ứng của (CH3)2CHOH
Các phản ứng của (CH3)2CHOH
  • Còn khi (CH3)2CHOH gặp axit axetic thì sẽ xảy ra phản ứng sau:  (CH3)2CHOH + C₃H₇OH ⇄ CH₃COOC₃H₇ + H₂O.
  • Nếu cho (CH3)2CHOH tác dụng với axit HCL, ta sẽ thu được phản ứng:  (CH3)2CHOH + HCl = (CH3)2CH2Cl + H2O.

Các cách điều chế ancol isopropylic

Có rất nhiều cách để điều chế được (CH3)2CHOH trong phòng thí nghiệm như sau: 

1. Thủy phân dẫn xuất halogen

CnH2n+2-2k-xXx + xMOH → CnH2n+2-2k-x(OH)x + xMX

2. Cộng nước vào anken tạo ancol no, đơn chức, mạch hở

CnH2n + H2O → CnH2n+1OH (H+)

Phản ứng tuân theo quy tắc cộng Maccopnhicop nên nếu anken đối xứng thì phản ứng chỉ tạo thành 1 ancol.

Các cách điều chế ancol isopropylic
Các cách điều chế ancol isopropylic

3. Thủy phân este trong môi trường kiềm

RCOOR’ + NaOH → RCOONa + R’OH

4. Cộng H2 vào anđehit hoặc xeton

RCHO + H2 → RCH2OH (Ni, t0)

RCOR’ + H2 → RCHOHR’ (Ni, t0)

5. Oxi hóa hợp chất có nối đôi bằng dung dịch KMnO4

3CH2=CH­2 + 2KMnO4 + 4H2O → 3CH2OH-CH2OH + 2KOH + 2MnO2

Related Articles

Add Comment