Bác Hồ có bao nhiêu cái tên? Nhưng tên gọi của Bác qua các thời kì

Category: KIẾN THỨC XÃ HỘI 19 0

Trong suốt cuộc đời của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có rất nhiều tên gọi, bí danh khác nhau. Mỗi tên gọi bút danh của Người đều có một ý nghĩa riêng. Phục vụ lợi ích cách mạng, phần nào cũng là phản ánh nhân cách, tư tưởng lớn của Người về cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, vì đọc lập tự do hạnh phúc của nhân dân.

Bác Hồ có bao nhiêu cái tên ? 

Bác Hồ có bao nhiêu cái tên?

 1. Nguyễn Sinh Cung

Đây là tên gọi từ lúc sinh thời của Bác do cha mẹ Bác đặt tên. Bác Hồ chủa chúng ta sinh ngày 19-5-1890, tại quê mẹ là làng Hoàng Trù, xã Chung Cự, tổng Lâm Thịnh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Nay thuộc xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Bác Hồ có bao nhiêu cái tên? Nhưng tên gọi của Bác qua các thời kì

 1. Nguyễn Ái Quốc

Cái tên Nguyễn Ái Quốc là xưng danh quen thuộc nhất của Bác Hồ trong quá trình hoạt động cách mạng. Tên gọi Nguyễn Ái Quốc thục sự được nhiều người biết đến khi Người thay mặt nhóm người Việt Nam yêu nước tại Pháp, ngày 18-6-1919 gửi lên hội nghị Véc-xây bản yêu sách 8 điểm của nhân dân Việt Nam, đòi chính  phủ Pháp thừa nhận các quyền tự do dân chủ và quyền bình đẳng của dân tộc Việt Nam.

Bác Hồ có bao nhiêu cái tên? Nhưng tên gọi của Bác qua các thời kì

 1. Hồ Chí Minh

Sau khi Bác bị bắt làm tù chính trị ở Trung Quốc và mãn hạ ra tù, lầm đầu tiên trên báo Đồng minh, số 18, tháng 12-1943, phát hành ở Liễu Châu, Trung Quốc, người đọc thấy xuất hiện tên Hồ Chi Minh kí dưới bài viết: Li Băng. Tháng 10-1944, Người lí tên Hồ Chí Minh dưới bức “ Thư gửi đồng bào toàn quốc” kêu gọi các đảng phái, các thể tích cực chuẩn bị triệu tập và khai mạc Đại hội dại biểu toàn quốc. Đây là lần đầu tiên tên Hồ Chí Minh được lan truyền trong cả nước.

Bác Hồ có bao nhiêu cái tên? Nhưng tên gọi của Bác qua các thời kì

 1. Bác Hồ

Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, hai tiếng Bác Hồ đã chở nên gần gũi, thiêng liên đối với mỗi người dân Việt Nam. Trong một số thư gửi cho các cháu thiếu niên nhi đồng, họ sinh… Người thường kí hai chữ Bác Hồ. Thư đầu tiên ký tên Bác Hồ là: Thư gửi Ban âm nhạc Vệ quốc dân 6-1-1946, Báo cứu quốc số 136, ngày 7-1-1946.

Bác Hồ có bao nhiêu cái tên? Nhưng tên gọi của Bác qua các thời kì

 1. Trần Thắng Lợi

Với bút danh Trần Thắng Lợi, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài “ Đảng ta” đăng trên tạp chí “ sinh họat nội bộ” số 13, tháng 1 – 1949. Bài báo điểm lại lịch sử phong trào công nhân Việt Nam từ năm 1917 đến việc đồng chí Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp năm 1920 , tổ chức Hội Việt Nam cách mạng thanh niên năm 1925, thống nhất tổ chức cộng sản ở Việt Nam năm 1930, cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, cao trào kháng Nhạt và vụ khởi nghĩa giành chính quyền năm 1945.

Bác Hồ có bao nhiêu cái tên? Nhưng tên gọi của Bác qua các thời kì

 1. Chiến Sĩ
 2. Hồ Chủ Tịch
 3. Bác
 4. Văn Ba
 5. Nguyễn Tất Thành
 6. Nguyễn Sinh Côn

Hiện vẫn đang còn rất nhiều tên gọi, bút danh của bác. Mình chỉ liệt kê nhưng tên gọi chính của Bác thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết.

Xem thêm: Asap là gì?

Related Articles

Add Comment