By the time là gì? Và được dùng cho thì nào.

Category: KIẾN THỨC XÃ HỘI 4 0

Nhiều người đang thắc mắc không biết “ by the time là gì ?” và được dùng cho thì nào. Bài viết hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ giải đáp về vấn đề này.

By the time là gì? Và được dùng cho thì nào.

By the time là gì?

By the time dịch ra có nghĩa là “ thời điểm đó, vào lúc đó, khi đó, lúc đó” có thể hiểu khá nhiều nghĩa cho cụm từ này.

Cụn từ by the time dùng để dự đoán về thời gian của hai sự kiện ở hiện tại hoặc trong tương lai.

Xét về khóa khứ thì cụm từ “ by the time” sẽ được hiểu là : vào lúc một hành động trong khóa khứ xả ra thì có một hành động khác xay ra trước đó.

Xem thêm: Tóc thề là tóc gì?

By the time sử dụng ở thì nào?

By the time có thể sử dụng ở thì khóa khứ đơn và khóa khứ hoàn thành.

Cấu trúc của nó sẽ là :

By the time + QKĐ, QKHT hoặc QKHT + by the time + QKĐ

Mình lấy ví dụ những cặp với nhau có các bạn dễ hiểu nhé:

  • Cặp 1By the time I went to school ,I had prepared the lesson (Khi tôi đi học, tôi đã chuẩn bị bài học)
    I had prepared the lesson by the time I went to school. (Tôi đã chuẩn bị bài học trước khi tôi đi học)
  • Cặp 2It’s not worth going shopping now. By the time we get to the shops, they will be closed.( (Đi mua sắm lúc này không phải là một ý hay. Vì lúc chúng ta tới cửa hàng thì họ đã đóng cửa rồi).The shops will close between now and the time we get there ( của hàng sẽ đóng cửa lúc chúng ta đến nơi)
  •  Cặp 3I’m flying to the United States this evening. So by the time you receive this letter, I’ll be in New York. (Tôi sẽ bay tới Mỹ vào tối nay. Nên lúc bạn nhận được lá thư này thì có lẽ tôi đã ở New York).I will arrive New York between now and the time you receive this letter. ( tôi sẽ đến New York khi bạn nhận được bức thư này).

By the time là gì? Và được dùng cho thì nào.

Trên đây là bài viết về ‘ By the time là gì? Và được dùng cho thì nào. Mong rằng sẽ giúp ích  được cho các bạn. Cảm ơn các  bạn đã tham khảo bài viết.

Related Articles

Add Comment