Giải đáp Doanh thu thuần là gì?

Category: KIẾN THỨC XÃ HỘI 23 0

Doanh thu thuần là một trong những vấn đề thuộc kinh tế học. Thuật ngữ này hay được dùng trong các báo cáo tài chính. Vậy doanh thu thuần là gì? Cách tính doanh thu thuần như thế nào? Cùng Coach Coutlet tìm hiểu qua bài viết dưới đây của chúng tôi!

Doanh thu thuần trong báo cáo tài chính

Có rất nhiều khái niệm về doanh thu thuần, thường thì khái niệm này được hiểu là phần doanh thu thực. Doanh thu thuần không phải là lợi nhuận đạt được vì nó bao gồm cả chi phí. Trong tài chính – ngân hàng, ta hay bắt gặp khái niệm doanh thu thuần của ngân hàng là gì? Đây được hiểu là khoản doanh thu trước thuế của doanh nghiệp. Là số chênh lệch giữa doanh thu bán hàng với các khoản giảm trừ doanh thu thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế xuất nhập khẩu.

Doanh thu thuần trong báo cáo tài chính
Doanh thu thuần là gì?

Cụm từ Doanh thu thuần còn được hiểu là lượng doanh thu sau khi bán hàng thu về được sau khi trừ đi các khoản giảm thu.

Doanh thu thuần tính như thế nào?

Dựa vào khái niệm, ta có công thức tính doanh thu thuần đơn giản như sau:

Doanh thu thuần = Doanh thu tổng thể – Chiết khấu bán hàng – Hàng bán bị trả lại – Giảm giá hàng bán – Thuế gián thu

Vì doanh thu thuần không phải lợi nhuận cuối cùng của công ty nên khi tính cần chú ý nhầm lẫn. Phải xác định được chính xác các yếu tố liên quan để có kết quả đúng.

Ý nghĩa của doanh thu thuần?

Doanh thu thuần giúp chúng ta xác định được lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế. Doanh thu thuần có ý nghĩa rất quan trọng trong các báo cáo tài chính. Nó phản ánh tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty, lượng tiền mà công ty thu về được. Qua đó giúp công ty xác định lợi nhuận cuối cùng đạt được.

Ý nghĩa của doanh thu thuần?
Doanh thu thuần có tác dụng gì?

Thu nhập thuần là gì? Lợi nhuận thuần là gì?

Ngoài doanh thu thuần thì lợi nhuận thuần và thu nhập thuần là 2 khái niệm khá phổ biến. Thu nhập thuần chỉ số doanh thu còn lại sau khi đã tính tất cả các chi phí cần thiết để duy trì hoạt động kinh doanh. Thu nhập thuần hay đi cùng với thu nhập hoạt động trong các báo cáo tài chính.

Thu nhập thuần là gì? Lợi nhuận thuần là gì?
Thu nhập thuần là gì? Lợi nhuận thuần là gì?

Lợi nhuận thuần được hiểu là phần lợi nhuận thu được từ doanh thu thuần của doanh nghiệp. Đây là chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo. Nó được tính dựa trên cơ sở tính toán khoản chênh lệch giữa doanh thu của hoạt động kinh doanh trừ đi chi phí hoạt động kinh doanh. Bao gồm giá thành toàn bộ sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đã tiêu thụ trong kỳ.

Công thức tính lợi nhuận thuần được xác định bằng:

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh = Doanh thu thuần – Giá thành của toàn bộ sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ tiêu thụ trong kỳ

Related Articles

Add Comment